Ἔκδηλη ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν γίνει ἔξαλλοι μὲ τὴν διγλωσσία τοῦ Ναπολεοντίσκου, καθὼς μὲ τὸ μήνυμά του αἴρει τὶς δεσμεύσεις του στὴν ἐπιστολὴ γιὰ συνεδρίαση τοῦ Γιούρογκρουπ∙ ἀκόμη καὶ τὴν περικοπὴ τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν ἀνακάλεσε, μετὰ τὴν ἀπειλὴ γιὰ παραίτηση τοῦ συνεταίρου του. Στὴν Εὐρωζώνη δὲν ὑπάρχει ἕνας πολιτικὸς ποὺ νὰ τὸν ὑποστηρίζει, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ξεκαθάρισε, ὅτι μετὰ τὸ δημοψήφισμα θὰ ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ χρεωκοπία εἶναι γεγονὸς καὶ δὲν ἐπισημοποιεῖται, μόνο καὶ μόνο διότι ἡ Εὐρώπη σκέπτεται τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ δὲν τοῦ ἀποδίδει εὐθύνες, γιατὶ τὸ ἕνα τρίτο αὐτοῦ ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνουν ὑπερβολικὴ μεγαλοψυχία οἱ Εὐρωπαῖοι οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν τὴν ἀπάντησή μας στὸ δημοψήφισμα∙ ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας στὸ τριήμερο εἶναι παρομοίου μεγέθους μὲ τὶς συνέπειες τῆς κατοχῆς. Ὅταν τὴν ἑπομένη γίνει ἡ ἀπογραφὴ θὰ διαβάσουμε τὸν λογαριασμό.