Ἀπόλυτη δικαίωση Γιοῦνκερ

Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπηύθυνε προχθὲς προφητικὰ λόγια γιὰ τὴν Ἑλλάδα, «δὲν μπορεῖτε νὰ φαντασθείτε τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα», εἶπε πρὸς τοὺς δημοσιογράφους∙ εἶναι ἔμπειρος πολιτικὸς ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ ἔχει σοβαρὲς ὑπηρεσίες πίσω του, οἱ ὁποῖες καὶ τὸν ἐνημέρωσαν, ὅτι ἡ προκήρυξη τοῦ δημοψηφίσματος σημαίνει ἔλεγχο κεφαλαίων καὶ κλειστὲς τράπεζες. Οἱ παρεμβάσεις του τὸ τετραήμερο ἀπέβλεπαν στὴν ἀποτροπὴ τῆς χρεωκοπίας καὶ τῆς κοινωνικῆς γενοκτονίας, διότι μὲ γενοκτονία μοιάζει ὁ συστηματικὸς θάνατος τῶν συνταξιούχων καὶ ὁ ὑποσιτισμὸς τῶν μικρῶν παιδιῶν∙ ἔχει δευτερεύουσα σημασία, τὸ ἂν ἦταν ἢ ὄχι ἐνημερωμένος ὁ Ναπολεοντίσκος –μᾶλλον δὲν ἦταν, ἐπειδὴ εἶναι ἀμόρφωτος καὶ ἀμετροεπής-, ἀλλὰ συμβαίνει νὰ εἶναι πρωθυπουργὸς καὶ αὐτὸς ὑπογράφει. Τώρα ἐπείγει ἡ ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἡ λογοδοσία ἀκολουθεῖ καὶ ἔρχεται∙ καὶ κάποιοι ἄλλοι τερμάτισαν τὸν βίον τους ἀναλόγως.