Προειδοποιήσεις μεγάλων

Οἱ προειδοποίησεις τῶν μεγάλων, πέραν τῶν Εὐρωπαίων, ἦταν ἐξ ἀρχῆς σαφέστατες, παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων της ἐντὸς αὐτῆς∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα τὸ ἐπανέλαβε, ἀλλὰ ὑπογράμμισε ὅτι, λαμβάνει τὰ μέτρα της γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα ἐπιμένουν στὴν ἴδια κατεύθυνση, παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη, διαψεύδοντας ἔτσι τοὺς ἰδεολόγους ἀριστεροὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ ἀγορὲς ἀπάντησαν μὲ ἀπρόβλεπτη ἠρεμία καὶ δὲν παρουσιάζουν ἐνδείξεις κρίσεως, ὅπως προέβλεπε ὁ Ναπολεοντίσκος∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν λάβει τὰ μέτρα τους καὶ οἱ ἐπενδυτὲς τοὺς ἐμπιστεύονται ἀπολύτως. Μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ τὰ ἐπιχώρια ὄργανά τους, ὅτι μὲ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ θὰ γίνει ἀνταγωνιστικὴ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ οἱ θεωρίες περὶ ὑποτιμήσεως ἴσχυαν, ἂν ἴσχυαν τὸν 19ο αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ τότε ὄχι γιὰ χῶρες ὑπερχρεωμένες καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπ’ τὶς εἰσαγωγές. Μόνο οἱ κερδοσκόποι καὶ οἱ μηδενιστὲς τὶς ὑποστηρίζουν.