Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, παρὰ τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, λόγῳ ἐκποιήσεως κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1.1106 δολλάρια καὶ 136,5050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1171,70, μὲ τὸ πετρέλαιο σταθερό, 62,81. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπηρεασθεῖ ἡ εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία ἀπὸ πιθανὴ ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ διευρύνεται ἡ πεποίθηση ὅτι θὰ ρυθμισεῖ τελικὰ τὸ πρόβλημα∙ ἀκόμη καὶ ἀπέναντι στοὺς Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες οἱ συνεργάτες τους στὸ ἐξωτερικὸ ἐπιδεικνύουν ἀρκετὴ κατανόηση καὶ ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸ πρόβλημα ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας. Στὸ Πεκῖνο ἡ Ἐθνοσυνέλευση ἐπικύρωσε τὴν συμφωνία γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων καὶ Ὑποδομῶν, μὲ ἑκατὸ δις δολλάρια κεφάλαιο∙ ἡ τράπεζα ἀρχίζει ἔτσι τὴν παρέμβασή της στὴν διεθνῆ ἀγορὰ καὶ προφέρει πιστωτικὴ βοήθεια σὲ ὅποια ἀναδυόμενη χώρα ἀντιμετωπίζει συναλλαγματικὰ προβλήματα.