Μέρες καταρρεύσεως χούντας

Τὶς μέρες τῆς καταρρεύσεως τῆς χούντας, μετὰ τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, ζεῖ ἡ χώρα μὲ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ὑπουργῶν του∙ ἔτσι καὶ τότε ὁ ἀόρατος δικτάτωρ εἶχε χαθεῖ καὶ ὁ πρωθυπουργός του ἐπίσης καὶ κανεὶς δὲν ἐμφανιζόταν γιὰ συζητήσεις μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπεσταλμένους, ὥσπου βρέθηκε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ χώρα ζεῖ τὴν χειρότερη ἐξαθλίωση μεταπολεμικά, μὲ τοὺς ἡλικιωμένους στὶς οὐρὲς καὶ τοὺς ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους χωρὶς τρόφιμα γιὰ τὰ παιδιά τους, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος κρύβεται, ὅπως καὶ οἱ ὑπουργοί του∙ μόνο στὶς κομμουστικὲς χῶρες συνέβη αὐτό, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος. Μὲ τὸ 1974 μία διαφορὰ παρατηρεῖται, τότε οἱ τράπεζες ἦταν ἀνοικτὲς καὶ ἡ οἰκονομία δούλευε. Τώρα ὅλα πλέον ἔχει παραλύσει.