Σχέδιο γιὰ λιβυοποίησή μας

Τὸ σχέδιο ἀποκαλύπτεται, ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ συμμορία του ἔχουν σχέδιο γιὰ τὴν μετατροπή μας σὲ Λιβύη τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀπόλυτης φτώχειας στὸν λαό, τὴν ἀδυναμία διαφυλάξεως τῶν συνόρων μας καὶ τὴν μαζικὴ εἰσβολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστῶν ἀπ’ τὰ δυόμισυ ἑκατομμύρια ποὺ συνωστίζονται στὶς μικρασιατικὲς ἀκτές. Ἤδη κλείνουν 59 μεγάλες ἐπιχειρήσεις τὴν ἡμέρα, μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, μὲ 500 ἀπασχολούμενους, ἐνῶ παρουσιάζεται ἔλλειψη καυσίμων σὲ πολλὰ νησιὰ καὶ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ἀδυνατοῦν νὰ κινηθοῦν, διότι δὲν ἔχουν οὔτε βενζίνη∙ ἄλλωστε ἡ ἐπιχειρηματολογία ὑπὲρ τῆς δραχμῆς προέρχεται ἀπ’ τὰ ἴδια ἀλταντικὰ κυκλώματα ποὺ συντηροῦν τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τοὺς ὁποίους ποτὲ δὲν καταδίκασε ὁ ΣΥΡΙΖΑ.