Ἀντιδημοκρατικὸ δημοψήφισμα

Ὁ χαρακτηρισμὸς ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης τοῦ δημοψηφίσματος ὡς ἀντιδημοκρατικοῦ ἔχει ἐπηρεάσει σημαντικὰ τὶς ἡγεσίες καὶ τοὺς λαοὺς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης θεωρεῖται ὁ προστάτης τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς νομιμότητος ἀπ’ τὴν ἵδρυσή του μεταπολεμικά, ἐνῶ εἶχε συμπαρασταθεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ κατὰ τὴν ἑπτάχρονη τυραννία. Οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἀνεπαρκὴς χρόνος οἱ πέντε μέρες γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ καὶ ἡ ἀσάφεια τοῦ ἐρωτήματος∙ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε, ὅπως ἔκανε καὶ γιὰ τὶς ἐπικρίσεις τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων καὶ τῶν συνταγματολόγων, ὅτι δὲν πληροῖ ἡ διαδικασία τοὺς ὅρους τοῦ κράτους δικαίου. Ἡ χώρα μας ἐκπίπτει στὴν κατώτατη στάθμη τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων πλέον καὶ ὁπωσδήποτε αὐτὸς εἶναι ὁ μύχιος πόθος τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς συμμορίας του, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ∙ ἡ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα ἔδειξε ὅτι δὲν ἔχει σκύψει τὸ κεφάλι του.