Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ στάση ὰναμονῆς ἀπέναντι στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1075 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,8750 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν χρυσός, 1164,36, καὶ πετρέλαιο, 62,58. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοψηφίσματος, μετὰ τὸ ναυάγιο τῆς τελευταίας συνεδριάσεως τοῦ Γιούρογκρουπ∙ οἱ ἐλπίδες γιὰ ναὶ μᾶλλον φαίνονται περισσότερες, ἀλλὰ πάντα εἶναι προσεκτικοὶ στὶς ἀντιδράσεις τους οἱ ἐπενδυτές. Οἱ παρεμβάσεις τῶν πρώην πρωθυπουργῶν καὶ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ περισσότερο ἐνισχύουν τὴν αἰσιοδοξία γιὰ ναὶ καὶ παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, κάτι ποὺ τὸ λογαριάζουν οἱ διεθνεῖς παράγοντες∙ ἄλλωστε, σὲ περίπτωση ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἡ χώρα χάνει 41 δις εὐρὼ ἀπ’ τὰ ΕΣΠΑ καὶ τὶς ἀγροτικὲς ἐπενδύσεις, χωρὶς νὰ ὑπολογίζονται τὰ 35 δις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τὰ ἄλλα τοῦ προγράμματος Μάριο Ντράγκι. Τὰ κονδύλια αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐφαλτήριο στὴν ἀνάκαμψη.