Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια πλέον

Οἱ Εὐρωπαῖοι προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἀπὸ Δευτέρας, διότι εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξουν οἱ τράπεζες, χωρὶς τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας∙ αὐτὴ ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο, διότι πρόκειται γιὰ νέο πρόγραμμα, ἀφοῦ προχθὲς ἀπέρριψε τὴν πιθανότητα παρατάσεως τοῦ προηγουμένου ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὸ μήνυμά του. Οἱ διαπραγματεύσεις ὅμως γιὰ τὸ νέο πρόγραμμα θὰ διαρκέσουν πολύ, διότι ἀρχίζουν ἀπ’ τὴν ἀρχή, ὁπότε δὲν πρόκειται να ἔρθουν χρήματα στὶς τράπεζες πρὶν τὴν ὁλοκλήρωσή τους∙ ἄλλη πηγὴ χρηματοδοτήσεως τῆς χώρας δὲν ὑπάρχει καὶ ἔτσι εἶναι ζήτημα ἂν θὰ πληρωθοῦν μισθοὶ καὶ συντάξεις τὸν Ἰούλιο. Αὐτὸ τὸ γνώριζε ἡ κυβέρνηση, ἔστω κι ἂν τὸ ἀγνοῦσε ὁ πρωθυπουργός, ἑπομένως ἀκολουθοῦν μέτρα μειώσεως τοῦ ποσοῦ τῶν ΑΤΜ καὶ κουρέματος τῶν καταθέσεων.