Ἀπὸ ὠσανὰ στὸ σταύρωσον

Τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τοῦ ὄχι ἀποτελεῖ πολιτικὴ νίκη γιὰ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ κατάσταση εἶναι δεδομένη καὶ οἱ ἀνάγκες μας καὶ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις μας∙ ἡ εὐθύνη τὸν βαρύνει πολὺ περισσότερο, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιμένουν τὰ προβλήματα, ὅταν ἀπὸ σήμερα μειώνεται καὶ τὸ ποσό τῶν ἑξῆντα εὐρὼ ἀναλήψεως κατὰ κάρτα, ἐνῶ οἱ συνταξιοῦχοι στὶς οὐρὲς γιὰ τὰ 120 πάλι. Ὁ κόσμος ψήφισε, ὅπως ψήφισε, ἀλλὰ δὲν ἐπιβιώνει μόνο μὲ τηλεοπτικὰ μηνύματα, χρειάζονται καὶ πρακτικὰ μέτρα∙ πῶς θὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς ρευστότητος καὶ πῶς θὰ δουλέψει ἡ ἀγορά; Ἐδῶ βρίσκεται ἡ οὐσία τοῦ θέματος, ἐκτὸς κι ἂν ὁ Ναπολεοντίσκος πιστεύει ὅτι ὁ κόσμος θὰ τὸν εὐλογεῖ κραυγάζοντας, «χαῖρε Καίσαρ, οἱ μελλοθάνατοι σὲ χαιρετοῦν!» Λίγο δύσκολο νὰ πιστέψουμε ὅτι αὐτὸ θὰ συμβεῖ, μᾶλλον γίνεται τὸ ἀντίθετο καὶ ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας, «τὸ σταύρωσον» μετὰ τὸ «ὠσανά».