Οἰκονομία, σαφῶς καταστροφὴ

Ἡ ἀπόλυτη οἰκονομικὴ καταστροφὴ εἶναι πλέον γεγονός, μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος, ὅταν οἱ τράπεζες εἶναι ἄγνωστο πότε θὰ ἀνοίξουν καὶ ἡ παράλυση τῆς οἰκονομίας παρατείνεται∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέφυγε νὰ χαιρετίσει τὴν νίκη του καὶ ἄφησε στὸν κουρεμένο, νὰ ἰσχυρίζεται, μὲ περισσὴ ἀμετροέπεια καὶ ὑπεροψία, ὅτι θὰ ὑπαγορεύσει στοὺς Εὐρωπαίους τὶς προτάσεις του. Ἡ ἔλλειψη ἀγαθῶν στὴν ἀγορὰ γενικεύεται, οἱ εἰσαγωγὲς σταματοῦν ἐντελῶς σχεδόν, διότι οἱ προμηθευτὲς ζητοῦν πιὸ ἐπιτακτικὰ πλέον τὴν πληρωμὴ προκαταβολικῶς, ἀλλὰ οἱ εἰσαγωγεῖς, καὶ ὅσοι ἔχουν χρήματα, τὰ ἔχουν στὶς τράπεζες καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν∙ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἔχει γίνει στὴν πράξη καὶ κρατιόμαστε μόνο ἀπὸ μιὰ κλωστή. Μπορεῖ ὁ πρωθυπουργὸς νὰ τὴν χρησιμοποιήσει ἢ καλύτερα ἔχει τὴν ἄνεση νὰ πείσει γι’ αὐτό; Δύσκολη ἡ ἀπάντηση, διότι δὲν εἶναι μόνο ἡ θέλησή του, ἀφοῦ δὲν ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη σὲ κανέναν.