Ναπολεοντίσκον, στὸ ψιλὸ

Τὸν πῆραν οἱ ξένοι στὸ ψιλό, ὅπως καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, καὶ τὸν εἰρωνεύονται γιὰ σαλτιμπάγκο τὸν Ναπολεοντισκό∙ οἱ γελοιογραφίες γεμίζουν τὸν διεθνῆ τύπο, καὶ ἀκόμη καὶ ὅσες ἐφημερίδες τὸν στήριξαν τὸν πρῶτο καιρό, ἢ καὶ τὸν θεωροῦσαν μεγάλο ἡγέτη. Σπανίως στὴν ἱστορία ἐμφανίζεται τέτοια γελοιοποίηση ἀρχηγοῦ∙ στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε νὰ τὴν ζήσουμε ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῶν συνταγματαρχῶν, δὲν ὑπάρχει μία σοβαρὴ ἐφημερίδα ποὺ νὰ μὴν τὸν διακωμωδεῖ καὶ μαζὶ τὴν χώρα μας. Μέσα σὲ δύο μῆνες ὁδήγησε τὴν Ἑλλάδα σὲ ὕφεση χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη τῆς μνημονιακῆς περιόδου καὶ σὲ πέντε μᾶς ἐπέστρεψε σὲ συνθῆκες κατοχῆς, ἀδιανότητες γιὰ εὐρωπαϊκὴ χώρα. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἑτοιμάζουν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας.