Εὐρωπαῖοι, πολὺ σώφρονες

Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἐμφανίσθηκαν πολὺ προσεκτικοὶ καὶ σώφρονες τὸ πεντάμηνο ἀπέναντι στὴν λοιμικὴ ποὺ ἔπληξε τὴν χώρα∙ ἦταν μετρημένοι στὰ λόγια τους καὶ ἐπέμειναν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ὄχι γιὰ τὸν πρωθυπουργό του. Ἡ Εὐρωζώνη ἀποδείχθηκε ἐπαρκῶς ὀχυρωμένη καὶ δὲν ἦρθε ἡ καταστροφὴ μὲ τὴν προοπτικὴ ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος∙ τὸ ἀντίθετο ἐμεῖς ἀπειλούμαστε μὲ πρωτοφανῆ ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ ἑτοιμάζουν ἤδη τὴν ἀποστολὴ βοηθείας, ἀφοῦ ψηφίσουμε ὄχι. Ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῆς ἑβδομάδος τῶν κλειστῶν τραπεζῶν γίνεται μεγαλύτερη καὶ εἶναι γνωστὴ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό∙ στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Φραγκφούρτη προσπαθοῦν νὰ ἀμβλύνουν τὶς συνέπειες, καὶ πολὺ δύσκολα ἐπιτυγχάνεται, ἀφοῦ ἀπορρίψαμε τὸ ναί. Μὲ τὸ ὄχι εἶναι ἄγνωστο τὸ πότε θὰ ἀνοίξουν οἱ τράπεζες, ἀλλὰ βγῆκε καὶ ἀπομένει ἡ ἀξιοποίησή του ἀπ’ τὴν κυβέρνηση.