Αὐτοϋπονόμευση τῆς φασιστικῆς νοοτροπίας

Ἡ ἀπαξιωτικὴ καὶ δουλικὴ αἴτηση τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, γιὰ ἀποδοχὴ τῆς προτάσεως Γιοῦνκερ στὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἀποτελεῖ τορπίλη στὴν πολιτική του ἰδεολογία∙ προηγεῖται τὸ Γιούρογκρουπ, μὲ τὸν νέο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, γιὰ τὴν συζήτηση τῶν ἑλληνικῶν προτάσεων. Εὐχῆς ἔργον εἶναι νὰ γίνουν δεκτὲς ἀμέσως καὶ νὰ προχωρήσουν οἱ τεχνικὲς διαβουλεύσεις, διότι δὲν ἀντέχει ἄλλο κλειστὲς τράπεζες ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση∙ χειρότερη αὐτοϋπονόμευση τῆς φασιστικῆς του νοοτροπίας δὲν γινόταν. Εἶχε ἐπιλέξει ὡς κακοὺς τοὺς δανειστὲς καὶ τοὺς κατακεραύνωσε τὶς προηγούμενες μέρες, μὲ τὸν κόσμο νὰ ψηφίζει τὴν τιμωρία τῶν Εὐρωπαίων∙ τώρα γονυπετὴς φιλάει τὰ πόδια τους γιὰ συμβιβασμό. Οἱ ἑταῖροι εἶναι συγκαταβατικοὶ καὶ θέλουν λύση, ἀλλὰ μὲ ἐμπιστοσύνη. Ἡ ἀξιοπιστία του ἔχει χαθεῖ.