Κατεπείγουσα ὑπαναχώρηση

Ἡ ὑπαναχώρηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὴν μετεκλογικὴ πολιτική του ἔγινε τὴν ὥρα τῆς μεγάλης νίκης∙ ταπεινωμένος καὶ γονυπετὴς ζήτησε τὴν στήριξη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, διότι διαφορετικὰ δὲν τὸν δέχονταν οἱ Εὐρωπαῖοι∙ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐπαναλάβει τὶς προηγούμενες τσιριμονιές του, καὶ δείχνει ὅτι μᾶλλον θὰ εἶναι συνεπὴς αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τοὺς ἑταίρους. Ἄλλωστε ἐνυπογράφως οἱ τέσσερες ἀρχηγοὶ δηλώνουν ὅτι, τὸ ὄχι τοῦ δημοψηφίσματος εἶναι ναὶ πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, τόση ἐμπιστοσύνη τοῦ ἔχουν οἱ ἑταῖροι! Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ κουρεμένου ἦταν ἀναγκαία, ἀνεξαρτήτως τῶν δεσμῶν πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ζήτησε τὴν συμπαράσταση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, γιὰ τὴν ἐπικοινωνία του μὲ Βερολίνο, Βρυξέλλες καὶ Παρίσι, διότι τὸν ἴδιο δὲν τὸν ἐμπιστεύονται πλέον καὶ τοῦ ἔχουν δείξει τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου. Ἡ χθεσινὴ στάση του σημαίνει τὴν πλήρη ἀπομυθοποίηση τοῦ ἡγέτου τῶν τελευταίων ἐτῶν. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό!