Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, περισότερο στὴν Εὐρώπη κυρίως, λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ δημοψηφίσματος, ἂν καὶ σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό στὰ 1,1021 δολλάρια καὶ 135,4950 γιέν, ὅπως καὶ τὸν χρυσό, 1164,25, ἀλλὰ καὶ τὸ πετρέλαιο, 58.57. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἀνησυχοῦν καὶ πολὺ γιὰ τὴν πιθανότητα ἐξόδου μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ παρακολουθοῦν πολὺ στενὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἀθήνα∙ τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα εἶναι ἡ παντελὴς ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορά∙ ἐπειδὴ δὲ «οὐδὲν κακόν ἀμιγὲς καλοῦ», ἡ ἀπόλυτη ἔνδεια στὴν χώρα μας ἐνδιαφέρει τοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι καὶ ἑτοιμάζονται τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στοὺς ἐξαθλιωμένους Ἕλληνες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Κίνα παρενέβη γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἔκανε καὶ ἡ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότερες ἄλλες χῶρες, καὶ οἱ σοβαροὶ οἰκονομικοὶ κύκλοι, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων λατινοαμερικανικῶν.