Ἀνάλαφρη ἄσκηση τῆς ψήφου

Ἡ ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος στὸ δημοψήφισμα φάνηκε ὅτι ἦταν ἀνάλαφρη καὶ χωρὶς τὴν σὲ βάθος ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ γιὰ τὸ τί διακυβεύεται μὲ τὴν ψῆφο του∙ ὁ χρόνος τῶν πέντε ἡμερῶν καὶ ἡ διατύπωση τοῦ ἐρωτήματος σὲ μία σελίδα ἀποτελοῦν κραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς παραβιάσεως τῶν δημοκρατικῶν κανόνων, ὅπως τὸ ἐπισήμανε τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης∙ τὸ ἐρώτημα ἄλλωστε δὲν ἴσχυε, διότι ἡ Εὐρωζώνη εἶχε ἀποσύρει τὴν πρότασή της καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶχε ἀποδεχθεῖ πολὺ χειρότερους ὅρους μὲ τὴν ἀπάντησή του. Ἐπὶ πλέον πολλοὶ ἡλικιωμένοι ἔβαλαν τὸν σταυρὸ στὸ πρῶτο κουτάκι, διότι δὲν εἶδαν τὸ δεύτερο, ὁπότε προστίθενται καὶ ἄλλοι λόγοι στὴν παραβίαση τῆς νομιμότητος∙ στὴν πολιτικὴ ἀπήχηση τὰ στοιχεῖα εἶναι καταλυτικά, διότι δὲν ὑπῆρξε ἐνθουσιασμὸς τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἱστορικὴ νίκη τοῦ 60%! Ὅλοι καταλαβαίνουν ὅτι κάτι ἄλλο συνέβη ποὺ δὲν ἀντανακλᾶ στὴν αἴσθηση μεγαλειώδους νίκης.