Ἀπὸ ἀξιοπρέπρεια σὲ ἔλεος

Τὴν ἐλεημοσύνη τῶν Εὐρωπαίων ζητάει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ της, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος κορδωνόταν ὅτι ἐπέδειξε τὴν ἀξιοπρέπειά του ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὸ ὄχι στὸ δημοψήφισμα∙ καλὴ εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια, ἀλλὰ θέλει καὶ ἀνταπόκριση. Ὅταν εἶσαι ἐπαίτης δὲν διαθέτεις ἀξιοπρέπεια, παρὰ μόνο ἐμφανίζεσαι παρακλητικὸς καὶ δουλικός, ἀπέναντι στοὺς ὅρους τῶν ἄλλων, ἐκτὸς κι ἂν ἔχεις ἄλλη διέξοδο∙ ἡ κυβέρνηση τώρα ἀποκλείει τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἀκόμα καὶ ἀπ’ τοὺς ἀριστεροὺς ὑπουργούς της, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι ἄλλαξαν γνώμη, ἀλλὰ τὸ ἐὰν πείθουν. Φυσικά, ἀκόμη σοβαρώτερο πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ κλειστὲς τράπεζες ἀποτελοῦν βρόγχο στὸν λαιμὸ τῆς χώρας∙ δὲν ἔχει δείξει ὁ πρωθυπουργὸς ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν λύσει.