Κύριο πρόβλημα, ἐλλείψεις βασικῶν ἀγαθῶν

Οἱ ἐλλείψεις βασικῶν ἀγαθῶν γενικεύεται στὴν ἀγορά, καθὼς στὰ πολυκαταστήματα δὲν γίνεται κανονικὸς ἀνεφοδιασμός, ἐνῶ θὰ περάσουν βρομάδες γιὰ τὴν λειτουργία τῶν τραπεζῶν καὶ ἡ οἰκονομία ἀργοπεθαίνει∙ οἱ χειρότερες προβλέψεις ἐπιβεβαιώθηκαν, οἱ συνταξιοῦχοι παραμένουν ἀπλήρωτοι καὶ στὰ νοσοκομεῖα οἱ ἐλλείψεις ἀφοροῦν βασικὰ φάρμακα καὶ ἀντιβιοτικά. Ἡ εὐωχία γιὰ τὴν νίκη τελείωσε τὴν πρώτη μέρα καὶ ἀρχίζει ὁ γολγοθᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ ἄγνωστο τὸ τέλος, ἀλλὰ μὲ βέβαιη τὴν σταύρωση τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τέτοια οἰκονομικὴ καταστροφὴ δὲν ἔχει συμβεῖ στὴν παγκόσμια ἱστορία, ὑπογράμμισαν οἱ Εὐρωπαῖοι, σὲ εἰρηνικὴ περίοδο σὲ πέντε μῆνες καὶ στὶς δέκα μέρες τοῦ δημοψηφίσματος. Δὲν νοεῖται νὰ μὴν εἶχε προειδοποιήσει κάποιος τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν του; Στὴν λογοδοσία θὰ μάθουμε.