Τελευταία προθεσμία Κυριακὴ

Ἡ κυβέρνηση θὰ ὑποβάλλει τὶς τελικὲς προτάσεις της στὸ Γιούρογκρουπ σὲ τηλεδιάσκεψη, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔπεισε στὴν συνάντησή του μὲ τοὺς Μέρκελ, Ὁλλὰντ καὶ Γιοῦνκερ νὰ πείσει γιὰ τὶς προτάσεις του, οὔτε στὸ Εὐρωσυμβούλιο παρουσίασε ὁ πρωθυπουργὸς πειστικὴ πρόταση∙ κύριο θέμα παραμένει ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι κανεὶς δὲν τοῦ ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ τὴν λύση τοῦ θέματος, ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ δίδεται ἡ τελικὴ ἀπάντηση∙ τὸ πρόβλημα ἔχει δύο σκέλη, τὸ πολιτικό, ὅπου μᾶλλον γίνεται προσέγγιση, ἂν καὶ εἰς βάρος τοῦ πρωθυπουργοῦ, διότι ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁδήγησε τὴν οἰκονομία στὴν καταστροφὴ μὲ τὸ δημοψήφισμα, πέραν τοῦ πενταμήνου, καὶ τώρα ὑποχρεώνεται νὰ ὑποχωρήσει σὲ χειρότερο πρόγραμμα ἀπὸ τὸ προηγούμενο. Ποιὸς φέρει τὴν εὐθύνη; Στὸ οἰκονομικό, τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς ἐμπιστοσύνης γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων, ἔστω καὶ τοῦ μεταβατικοῦ προγράμματος. Αὐτὴ ἀναζητεῖται πλέον.