Τόνος βρώμικης προπαγάνδας

Τὴν ἀποκορύφωση τῆς βρώμικης προπαγάνδας τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων τὴν εἴδαμε μὲ τὴν ἀπίστευτη προβολὴ τοῦ κουρεμένου, κατὰ τὴν παράδοση τοῦ ὑπουργείου του∙ ὅλα τὰ κανάλια διέκοψαν τὸ πρόγραμμά τους καὶ μετέδιδαν ἐπὶ πολὺ ὥρα τὶς χωρὶς νόημα καὶ ἀντικείμενο φλυαρίες του. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ ἰσχυρὲς δυνάμεις πίσω ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στηρίζουν τὸν κουρεμένο, ὡς τὸν ἰσχυρὸ ἄνδρα καὶ τὸν προβάλλουν συνέχεια∙ οἱ καναλάρχες ἀποδεικνύονται δέσμιοι χειροπόδαρα τῶν κερδοσκόπων καὶ ἐκτελοῦν πειθήνια τὶς ἐντολές τους. Φαίνεται ὅτι πιστεύουν ὅτι ἡ νίκη στὸ δημοψήφισμα εἶναι πύρρεια καὶ βλέπουν σύντομα ἐξελίξεις, ὁπότε προετοιμάζουν τὴν διάδοχη κατάσταση. Ἄλλωστε ἔτσι ἀπαλλάσσουν τὸν κουρεμένο τῶν εὐθυνῶν του γιὰ τὴν καταστροφή τῆς οἰκονομίας.