Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῶν συζητήσεων στὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0957 δολλάρια καὶ 134,1550 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,99, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1166,25. Οἱ ἐπενδυτὲς τήρησαν ἐπιφυλακτικὴ στάση καὶ δὲν ξανοίγονταν σὲ μελλοντικὲς θέσεις, διότι ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπ’ τὸ ὄχι τοῦ δημοψηφίσματος καὶ δὲν κατανοοῦν καθόλου τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ Ναπολεοντίσκου ὅτι τὸ ὄχι ἀφοροῦσε τὶς συγκεκριμένες προτάσεις, οἱ ὁποῖες καὶ δὲν ἦταν στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων, ἀλλὰ ἦταν ναὶ στὴν Εὐρωζώνη∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀναμονὴ εἶναι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος καὶ δείχνουν τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον, ἂν ὄχι καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ ἀλλαγὴ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Φυσικά, ἡ πλήρης πολιτικὴ ἀπαξίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τὴν δουλική του καὶ οὐδόλως πειστικὴ στάση τώρα, ἀπέναντι στὴν ἀμετροέπεια προηγουμένως , ἐνισχύει τὰ ἐπιχειρήματα ὅσων δουλεύουν γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ εὐρώ. Ἐλάχιστοι ἐπιδεικνύουν φιλικὴ στάση.