Ἀσφυκτικὲς διεθνεῖς πιέσεις

Οἱ διεθνεῖς πιέσεις πρὸς τὸν πρωθυπουργό, γιὰ παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, γίνονται ἀσφυκτικές, ὁπότε εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ ὑπαναχώρησή του πρὸς ἔξοδο, ἀνεξαρτήτως τῶν τραγικῶν συνεπειῶν γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό∙ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο δὲν ἔπεισε κανέναν, ἀλλὰ ἡ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ESM, γιὰ τριετὲς πρόγραμμα 51 δις εὐρώ, δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἄλλη ἐναλλακτικὴ λύση. Ἡ καταστροφὴ ἔχει γίνει καὶ ἀπομένει ἡ ὁλοκλήρωσή της, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν λογοδοσία του γιὰ τὰ προσχεδιασμένα, κατὰ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἐγκλήματα ἐσχάτης προδοσίας∙ δὲν διαφράφονται αὐτὰ οὔτε παρακάμπτονται, ὅταν ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση εἶναι χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς κατοχῆς. Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων εἶναι δυνατή, ἐὰν κατατεθεῖ σήμερα τὸ πρόγραμμα, μελετηθεῖ ἐντὸς τῆς ἡμέρας ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ καὶ δοθεῖ ἡ ἐντολὴ γιὰ πρώτη χρηματοδότηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀλλὰ μὲ πολιτικὴ ρήξη στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ περιθώριο.