Ἔκδηλες τάσεις ἀποχωρήσεως

Οἱ τάσεις ἀποχωρήσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι ὁλοφάνερες κάτω ἀπ’ τὶς ἐπίσημες δηλώσεις του∙ ἄλλωστε ἡ δέσμευσή του στὸ Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν καὶ ἡ δήλωσή του μετὰ τὸ δημοψήφισμα ἦταν σαφέστατες, τὸ ὄχι σημαίνει ναὶ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐντὸς 48 ὡρῶν θὰ φέρει τὴν συμφωνία. Μάλιστα τὸ «Ποτάμι» ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ σημαίνει προδοσία, ἐνῶ καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρός του προβάλλει ὡς ἀδιαπραγμάτευτη τὴν παραμονὴ στὸ εὐρώ∙ ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ φιλοευρωπαϊκὴ μερίδα εἶναι ἀνάστατοι. Ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ ἔχει ἐπέλθει καὶ ἡ ἀπαγκίστρωση ἀπ’ τὰ βράχια προέχει∙ μπορεῖ νὰ πείσει ὁ Ναπολεοντίσκος; Δύσκολα. Ἔστω καὶ ἀπ’ τὰ ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα!