Σὲ ἐπιφυλακὴ οἱ βουλευτὲς

Σὲ ἐπιφυλακὴ ἐτέθησαν οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς τὸ τριήμερο, καθὼς δὲν ἀποκλείεται ἡ ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὴν Βουλή, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος, ἐνῶ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἐμφανίζεται ἀντίθετη, ἂν καὶ διαρρέουν πληροφορίες ὅτι δὲν θὰ ρίξει τὴν κυβέρνηση∙ ἡ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ ἀντιπολίτευση δείχνει ὅτι θὰ ψηφίσει τὰ μέτρα, ὁπότε θὰ γίνουν νόμος τοῦ κράτους καὶ ἡ χώρα θὰ ἀνακτήσει ἐλάχιστο μέρος τῆς χαμένης ἀξιοπστίας της. Οἱ πολιτικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, καὶ ἂν ἀκόμη οἱ διαρροὲς εἶναι ἐλεγχόμενες, παραμένει τὸ ὀξύτατο πρόβλημα τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἡ ὁποία θεωρεῖται δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, χωρὶς τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς κυβερνήσεως, δηλαδὴ ἀντικατάσταση πρωθυπουργοῦ∙ ἐὰν δὲν τρέξει ἡ οἰκονομία, τότε πολὺ σύντομα ἀναζητοῦμε ὑποχρεωτικὰ νέο μνημόνιο. Ἔχασε ἡ οἰκονομία τὴν εὐκαιρία τῆς ἀπογειώσεώς της τὸ πεντάμηνο καὶ ἡ νέα ἐκκίνηση χρειάζεται πολὺ πιὸ δύσκολες προϋποθέσεις.