Περιορισμοὶ συναλλαγμάτος

Οἱ περιορισμοὶ στὴν ἐξαγωγὴ συναλλάγματος ἐπανέρχονται πλέον καὶ θυμίζουν στοὺς παλαιότερους τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο∙ τὸ ὅριο τῆς ἐξαγωγῆς κατὰ ἄτομο ἔγινε χίλια ἀπὸ δέκα χιλιάδες εὐρὼ καὶ οἱ ἔλεγχοι στὶς πύλες ἐξόδου εἶναι αὐστηρότατοι. Οἱ εἰσαγωγὲς δυσκολεύονται ἀκόμη περισσότερο, διότι πολλοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἀτομικὴ μεταφορά, ἰδιαιτέρως μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών τους∙ ἡ κυβέρνηση τώρα ξύπνησε καὶ τὴν Δευτέρα ἑτοιμάζεται νὰ ἐκδώσει πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν εἰσαγωγῶν τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν γιὰ τὴν οἰκονομία∙ δηλαδή, μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε μέρες καὶ ἀφοῦ ὁδήγησε τὴν οἰκονομία σὲ λήθαργο, συσκέπεται γιὰ τὸ ποιὰ μέτρα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀνάστασή της, χειρότερος κυνισμὸς πολὺ σπάνια συναντᾶται στὴν ἱστορία. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν πλήρως προσχεδιασμένη ἡ καταστροφή.