Ἀγωνιώδης κραυγὴ οἰκονομίας

Τὴν ἀγωνιώδη κραυγὴ τῶν οἰκονομικῶν φορέων γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας μετέφεραν οἱ πρόεδροι τους, μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν πρωθυπουργό∙ στὴν ἐπιστολῆ ὑπογράμμιζεται ὅτι δὲν θέλουν νὰ διανοηθοῦν ἔστω καὶ προοπτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, διότι ἡ κατάσταση τότε θὰ εἶναι ἐφιαλτική. Οἱ ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ εἶναι γενικὲς σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἀγαθά, ἐνῶ ἡ ἀπουσία μετρητῶν πνίγει τοὺς πάντες καὶ οἱ τοκογλύφοι ἁλωνίζουν τοὺς ἀγωνιοῦντες συμπολῖτες μας∙ ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς κατοχῆς, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς περιόδου τῆς πείνας στὰ ἀστικὰ κέντρα, διότι στὴν ἐπαρχία ἡ αὐτοκατανάλωση κάλυπτε πάνω ἀπ’ τὸ 80% τῶν ἀναγκῶν τοῦ πληθυσμοῦ. Σήμερα τὰ πάντα σχεδὸν ἀγοράζονται, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ καταναλωτὲς νὰ μὴν ἔχουν ἄλλες δυνατότητες διεξόδου.