Μαραθώνιο Εὐρωσυμβούλιο

Ἡ συμφωνία κατ’ ἀρχὰς θεωρεῖται δεδομένη στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἀλλὰ ἡ συνεδρίαση συνεχίζεται λόγῳ διαφωνιῶν στὸν τρόπο ἐφαρμογῆς τους∙ τὰ μέτρα ἀνέρχονται σὲ δεκαέξι δις εὐρώ, ἐνῶ τὸ μνημόνιο σὲ 86 καὶ οἱ μαῦρες μέρες γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ παρατείνονται ἐπὶ μακρόν. Πάντως ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἀποφεύγεται ἔτσι, ἀλλὰ ἀρχίζει ἡ δραματικὴ πορεία γιὰ τὴν ψήφιση τῶν μέτρων καὶ τὴν ἐφαρμογή τους∙ ἡ ψήφιση στὴ Βουλὴ προβλέπεται μὲ διαδικασία κατεπείγοντος σήμερα καὶ ἡ ἔκδοση τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων αὔριο μεθαύριο, διότι διαφορετικὰ δὲν ἐγκρίνεται ἡ χρηματοδότηση μέσῳ τῆς ΕΚΤ καὶ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν. Φυσικὰ τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο τοῦ Ναπολεοντίσκου τώρα ἀνοίγει μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς ἐξελίξεις, καθὼς ἦδη ἔχει χάσει τὴν δεδηλωμένη καὶ ἡ ἔγκριση τῶν νόμων γίνεται μὲ τὴν ψῆφο τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας ἐπίσης δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν συμφωνία∙ προϋποθέτει ἄλλα πολιτικὰ πρόσωπα.