Σωτήρια παρέμβαση Ἀμερικῆς

Ἡ σωτηρία τῆς χώρας, ἀπ’ τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ὀφείλεται στὴν παρέμβαση τοῦ Μπάρακ Ὁμπάμα∙ πολλὲς φορὲς τηλεφώνησε στὸν πρωθυπουργὸ προσωπικὰ καὶ ἀποτέλεσε τὸ ἀντιστάθμισμα στὴν ἐξάρτησή του ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς Ἰσλαμιστές. Μόνο ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει παρόμοια δυνατότητα καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑποχώρησε, μὲ ἀπώλειες στὴν ὁμάδα του∙ εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ μεταπολεμικὰ ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ σώζουν τὴν Ἑλλάδα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ∙ πρώτη ἦταν τὸν Μάρτιο τοῦ 1947 μὲ τὸν Χάρρυ Τροῦμαν. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος εἶναι ἐπιβεβλημένη, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Γερμανοὶ ἔχουν ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στοὺς κερδοσκόπους∙ ἡ διαστροφὴ τῶν γεγονότων ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ εἶναι χαρακτηριστική.