Ἀποτροπὴ τῆς καταστροφῆς

Ἡ ἀποτροπὴ τῆς ὁλικῆς καταστροφῆς ἔχει ἐπιτευχθεῖ, ἀλλὰ τὸ τίμημα εἶναι δυσβάστακτο καὶ θὰ τὸ σηκώσει γιὰ πολλὰ χρόνια ὁ ἑλληνικὸς λαός∙ τὰ φορολογικὰ μέτρα ἀνέρχονται σὲ δεκαέξι δις εὐρὼ καὶ τὸ μνημόνιο σὲ 86, μὲ τὴν προσαύξηση εἰκοσιπέντε τουλάχιστον γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ ὁδηγηθήκαμε λόγῳ ΣΥΡΙΖΑ σὲ πρόωρες ἐκλογὲς καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπὶ πεντάμηνο ἐπιδιδόταν σὲ ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου καὶ ψέμματα πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες∙ τὸ παράνομο δημοψήφισμα καὶ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν ἦταν ἡ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ ἡ ἀπαρχὴ τρισχειρότερης κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως ἀπὸ ἐκείνη τῆς κατοχῆς. Φυσικά, εὐθυνόμαστε καὶ ἐμεῖς, διότι ἀνεχθήκαμε τὴν ἐμφανῆ προδοσία του.