Ἰρανικό, πάγωμα συζητήσεων

Οἱ διαπραγματεύσεις τῶν ἕξι μεγάλων μὲ τὸ Ἰρανικὸ γιὰ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα παγώνουν καὶ πάλι, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἄρνηση νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος διαπιστώνει ὅτι, τοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ περάσει τὴν συμφωνία στὸ Κογκρέσσο καὶ κερδίζει χρόνο, παρὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Τζιχαντιστῶν. Ἤδη οἱ ἰρανικοὶ ἐπαναστατικοὶ φρουροὶ ἔχουν ἀνακόψει τὴν μαχητικότητά τους στὸ Ἰράκ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποτελμάτωση τοῦ μετώπου, ἐπειδὴ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις δὲν ἔχουν τὴν δύναμη νὰ ἀντιπαραταχθοῦν μὲ τὸ χαλιφάτο, ἐνῶ στὴν Συρία οἱ συγκρούσεις στὴν Ἀλὲπ μαίνονται μὲ ἀμφίβολο ἀποτέλεσμα∙ χωρὶς τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῆς Τεχεράνης καὶ τῆς Χεζμπολλὰχ δὲν ἀντιμετωπίζεται τὸ χαλιφάτο. Αὐτὸ θεωρεῖται δεδομένο,
ἀλλὰ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς παίζονται ἄλλα.