Ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Τὰ ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀναδεικνύονται στὸ κρίσιμο θέμα τῶν ἡμερῶν, διότι μερικὲς δεκάδες βουλευτῶν του καταψηφίζουν σήμερα καὶ χάνεται ἡ δεδηλωμένη, ὁπότε καὶ ὁ ἀνασχηματισμός, ἂν γίνει τελικά, παίρνει τὴν μορφὴ διεκπεραιώσεως τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων καὶ ἀπομακρύνσεως τῶν ἐγκαθέκτων ἀπ’ τὸ δημόσιο∙ ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα γιὰ πραξικόπημα κατευθύνεται ἀνεπιτυχῶς σὲ ἐσωτερικὴ κατανάλωση. Ἡ παραμονὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν θέση του μᾶλλον ἐξαντλεῖται μετὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών του, ὁπότε ἀρχίζει ὁ χορὸς τῶν συνιστωσῶν στὸ κόμμα, τὸ πόσες θὰ αὐτονομηθοῦν∙ οἱ κεντρομόλες δυνάμεις ἀποδείχθηκαν παντελῶς ἀδύναμες καὶ μὲ μοναδικὴ συνοχὴ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ δήωση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Μὲ τὴν σημερινὴ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ αὐτὲς ἐξαχνοῦνται καὶ ἀπομένουν ὡς ἴχνη οἱ ἐσώτερες φασιστικὲς διαθέσεις τους∙ τὸ πεντάμηνο γνωρίσαμε τὸν χειρότερο φασισμὸ στὴν ἱστορία μας, ἐνῶ ὑπουργὸς ἔβγαλε αὐτὲς τὶς ἑβδομάδες 200000 εὐρὼ στὸ ἐξωτερικό.