Συντριβὴ τῶν κερδοσκόπων

Ἡ συμφωνία τῆς Δευτέρας, παρὰ τὸ βαρύ καὶ ἀσήκωτο τίμημα, σημαίνει δύο πράγματα, τὴν ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης, μὲ τὴνπαραμονὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, καὶ ἡ συντριβὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, τουλάχιστον στὴν φάση αὐτή∙ τὰ μεγάλα βήματα στὴν ἱστορία γίνονται πάντοτε μέσα ἀπὸ πόνο καὶ δάκρυα καὶ ἐμεῖς πληρώνουμε χειρότερα ἀπὸ ὅλους, διότι τρεῖς φορὲς μέσα σὲ ἕξι χρόνια ψηφίσαμε κατὰ τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τὰ εἶχαν προετοιμάσει ὅλα στὴν ἐντέλεια, τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὸ βαρὺ ὕφος καὶ τὴν ἀμετροέπεια, τὸ ἐπιτελεῖο του, τὴν ἀπαξίωση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη, τὴν ὑπονόμευση τῆς οἰκονομίας∙ δύο πράγματα δὲν εἶχαν λογαριάσει, τὴν πρόσδεση τῶν Ἑλλήνων στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ ΝΑΤΟ. Πίστευαν, ὅτι μὲ τὴν προπαγάνδα τους θὰ πετύχαιναν, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ ΝΑΤΟ θὰ τοὺς ἀνεχόταν.