Ἰράν, ὑπογραφὴ συμφωνίας

Στὴν Βιέννη ὑπεγράφη τελικὰ ἡ συμφωνία γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰρὰν καὶ αἴρονται, μετὰ ἀπὸ δέκα σχεδὸν ἔτη, οἱ κυρώσεις ἐναντίον του∙ οἱ πέντε μεγάλοι, Ἀμερική, Κίνα, Ρωσία, Γαλλία καὶ Βρεταννία, σὺν τὴν Γερμανία ὑπέγραψαν ὅτι θεωροῦν ἐπαρκεῖς τὶς ἐγγυήσεις τῆς Τεχεράνης γιὰ τὸν διεθνῆ ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν της ἐγκαταστάσεων, πρὸς ἀποτροπὴ κατασκευῆς πυρηνικῶν ὅπλων. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἀναμένεται ἄμεσος καὶ ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις τοῦ Ἰρὰκ ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν τῆς ἐπαρχίας Ἀνμπάρ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν∙ ἐπὶ δίμηνο περίπου καθυστεροῦσε ἡ ἐπίθεση, διότι τὸ Ἰρὰν δὲν εἶχε ἐμπιστοσύνη στὶς ὑποσχέσεις τῆς Οὐάσιγκτον. Ἀναμένεται ἐνίσχυση καὶ τῶν δυνάμεων τῆς Συρίας, κυρίως μέσῳ τῆς Χεζμπολλὰχ καὶ τῶν συμμαχικῶν της ὁμάδων.