Ἀνακούφιση διεθνῶν οἰκονομικῶν παραγόντων

Ἡ διαδικασία ἐπικυρώσεως τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὰ Εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια προκαλεῖ ἀνακούφιση στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ ἄλλωστε οἱ ἐγγυήσεις προέρχονται ἀπ’ τὴν Ἀθήνα καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Μανουὲλ Βὰλλς στὴν ὁμιλία του στὴν Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση, κατὰ τὴν συζήτηση τῆς συμφωνίας, ἐκτὸς τῆς θερμῆς ὑποστηρίξεως τῆς Ἑλλάδος, ὑπογράμμισε ἐπίσης, ὅτι δὲν «δίδουμε λευκὴ ἐπιταγὴ στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση», ἐνῶ δεσμεύθηκε γιὰ ρύθυμιση τοῦ χρέους, μὲ τὴν μορφὴ τῆς ἐπιμηκύνσεώς του∙ στοὺς ξένους ἐπενδυτὲς ἀναφερόταν ὁ Γάλλος πρωθυπουργός, μὲ τὴν ἐγγύηση ὅτι ἡ συμφωνία θὰ ἐφαρμοσθεῖ ὁπωσδήποτε. Ἀντίστοιχες εἶναι οἱ διαβεβαιώσεις καὶ ἀπὸ Βερολίνο καὶ Φραγκφούρτη, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένη ἡ χορήγηση 7,5 δις εὐρὼ στὴν χώρα καὶ ἀρκετὰ γιὰ τὴν ρευστότητα τῶν τραπεζῶν.