Αὐτονόμηση τῶν ἀριστερῶν

Ἡ αὐτονόμηση τῶν ἀριστερῶν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ σημαίνει ὅτι δημιουργεῖται νέα ἀνεξάρτητη ὁμάδα στὴν Βουλή, τρίτη σὲ δύναμη, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις∙ ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ριζικά, διότι καὶ οἱ βουλευτὲς τῶν εὐρωπαϊκῶν κομμάτων αἰσθάνονται πολὺ ἄσχημα, ὅταν στὶς ἐπαρχίες τους ἐμφανίζονται οἱ διαφωνοῦντες κυβερνητικοὶ νὰ δημαγωγοῦν εἰς βάρος τους. Αὐτὸ φάνηκε στὶς ἀντιρρήσεις τους στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἂν καὶ τελικὰ ὅλοι ἐπείσθησαν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος∙ στὴν ἀγορὰ παρουσιάζεται ἀνακούφιση, παρὰ τὴν ἀσφυξία ρευστότητος καὶ τὶς ἐλλείψεις πολλλῶν ἀγαθῶν, ὅλοι ἐλπίζουν ὅτι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων. Ἤδη παρουσιάσθηκαν οἱ πρῶτοι καλοὶ οἰωνοί, μὲ τὴν ἀνακοπὴ τῆς ματαιώσεως τῶν κρατήσεων τουριστῶν καὶ τὴν ἐμφάνιση τῶν πρώτων δειλῶν νέων κρατήσεων∙ μὲ τὸν μεταβατικὸ πρωθυπουργὸ ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν οἰκονομικῶν κύκλων σὲ ὅλους τοὺς κλάδους.