Πρὸς μεταβατικὴ κυβέρνηση

Ἡ χώρα βαδίζει πρὸς μεταβατικὴ κυβέρνηση, ὅπως τὸ ἀναγνώρισε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ δύο εἶναι τὰ κρίσιμα προβλήματα σήμερα, ἡ ψήφιση τῶν μέτρων καὶ ἡ ἔκδοση τῶν ἀναγκαίων ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας καὶ τὴν ἔναρξη τῆς χρηματοδοτήσεως, καὶ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Τὸ πρῶτο γίνεται καὶ ὁλοκληρώνεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, μὲ τὶς ἀπώλειες στὸ Κοινοβούλιο μεγάλες μᾶλλον γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς βγαίνει βαθύτατα τραυματισμένος καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀνεπάρκειά του, παρὰ τὰ καλὰ λόγια ποὺ λέγονται γιὰ ἐνθάρρυνσή του. Τὸ δεύτερο ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν ἀποκατάστασση τῆς ἀξιοπιστίας στὴν Εὐρώπη καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους στὸ ἐσωτερικό∙ χάθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ὁ ἐπιχειρηματίας, μικρὸς ἢ μεγάλος, δὲν ξανοίγεται σὲ νέες δουλειές, οὔτε ὁ ἁπλὸς νοικοκύρης βγάζει τὰ λεφτά του ἀπ’ τὸ μπαοῦλο, ἂν δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη. Ἀναλαμβάνει ἄλλο πρόσωπο μὲ κύρος…