Ἰράν, ἀποδοχὴ συμφωνίας

Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἔχει ἀλλάξει τὴν δυναμικὴ στὴν Μέση Ἀνατολή, καθὼς ἤδη οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις ἄρχισαν νέα ἐπίθεση κατὰ τῶν Τζιχανιστῶν τῆς ἐπαρχίας Ἀνμπάρ, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν∙ πιστεύουν ὅτι σύντομα θὰ σημειώσουν ἐπιτυχίες, ἐνῶ ἀντίστοιχη κινητοποίηση παρατηρεῖται καὶ στὴν Συρία. Στὴν Οὐάσιγκτον οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τοῦ Κογκρέσσου δηλώνουν ὅτι θὰ καταψηφίσουν τὴν συμφωνία, ἀλλὰ γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι ὁ πρόεδρος θὰ ἀσκήσει ἀρνησικυρία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναπομπή της∙ τότε ὅμως ἀπαιτεῖται πλειοψηφία δύο τρίτων τὴν ὁποία δὲν διαθέτουν καὶ ἔτσι θὰ μείνουν καὶ αὐτοὶ ἐκτεθειμένοι. Ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες δοσοληψίες γιὰ τὴν ἀγορὰ πετρελαίου ἀπ’ τὶς δυτικὲς ἑταιρεῖες, ἐνῶ καὶ οἱ τεχνολογικὲς ἐνδιαφέρονται τὴν διείσδυσή τους στὴν πλούσια περσικὴ ἀγορά.