Κατάληψη Νομισματοκοπείου

Ἡ κατάληψη τοῦ Νομισματοκοπείου, ἔστω καὶ ὡς σκέψη καὶ πρόκληση πρὸς τὰ κομματόσκυλα, δείχνει τὴν φασιστικὴ νοοτροπία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ φανατίζουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ στελέχη τους καὶ μετὰ δύσκολα πολὺ δύνανται ἐλέγξειν αὐτά∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς μπολσεβικικῆς νοοτροπίας καὶ τῶν ἐγκλημάτων γενοκτονίας τῶν ἀπαράτσνικων. Συνέχεια αὐτῶν εἶναι οἱ Βάνδαλοι τῶν προχθεσινῶν ἐπεισοδίων, ἄλλωστε συγκοινωνοῦντα δοχεῖα εἶναι, ὅπως τὸ ἔδειξαν τὰ Δεκεμβριανὰ τοῦ 2008 καὶ ὁ συγχρωτισμὸς τῆς Κουμουνδούρου μὲ τὰ Ἐξάρχεια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή∙ τὰ ὑπόγεια κυκλώματα τοῦ παρακράτους καὶ τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποκαλύπτονται πλέον, διότι ἐπιχειρεῖται ἡ διαφοροποίηση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν κορυφή. Ἀλλὰ τὰ βαρίδια μένουν, μὲ τὴν συμμορία τῆς δραχμῆς συμπλήρωμα.