Προπαγάνδα γιὰ τὸ χρέος

Ὁ Ναπολεοντίσκος συνέχισε στὴν Βουλὴ τὴν προπαγάνδα του γιὰ ρύθμιση τοῦ χρέους, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ Βαγγέλης Μεϊμαράκης τοῦ διάβασε τὴν ἀναφορὰ στὴν συμφωνία, ὅπου γράφει ὅτι θὰ συζητηθεῖ τὸ Φθινόπωρο καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συμφωνίας, ἀλλὰ ἡ ΕΚΤ ἐπανέλαβε τὴν χρηματοδότηση τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν∙ ἡ βρώμικη προπαγάνδα ἀποκορυφώνεται, διότι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ εἶναι συνέχεια τῆς συμφωνίας τοῦ Νοεμβρίου 2012, ἐνῶ καὶ στὴν ἔκθεση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὑπογραμμίζεται μὲ ἔμφαση, ὅτι, μὲ τὴν ἀνοδικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὸ τέλος τοῦ 2014 τὸ χρέος ἦταν διαχειρίσιμο, ἀλλὰ ἐπιβαρύνθηκε τρομερὰ μὲ τὴν ἐπανακύλιση στὴν ὕφεση τὸ πεντάμηνο. Μάλιστα τὸ Ταμεῖο δὲν ἔχει κάνει ἀξιολόγηση τῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὸ κλείσμο τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας∙ προβλέπει μὲν ὕφεση 4% γιὰ φέτος, ἀπὸ 2,6% τὸν Δεκέμβριο, ἀλλὰ χωρὶς τὸν τελευταῖο μῆνα, λόγῳ ὑστερήσεως τῶν στατιστικῶν.