Ὀμπάμα γιὰ Ἰράν, κάλυψη

Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἦταν ἀπαραίτητη, διότι χωρὶς αὐτὴν ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ θὰ ἦταν χειρότερος, δήλωσε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀπαντώντας στοὺς ἐπικριτές του στὸ Κογκρέσσο καὶ στὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος στηρίχθηκε καὶ στὰ πραγματικὰ γεγονότα, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἰρανικῶν ἐπαναστατικῶν φρουρῶν στὴν ἐπίθεση τῶν ἰρακινῶν δυνάμεων γιὰ τὴν ἀνακατάλυψη τῆς ἐπαρχίας Ἀνμπάρ. Ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων σημαίνει τὴν ἔνταξη τῆς Τεχεράνης στὸ διεθνὲς ἐμπόριο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνεργότερη συμμετοχή της στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου στὴν περιοχή∙ ἤδη δίδεται περισσότερη βοήθεια στὴν Συρία, ἐνῶ συμμετέχουν εὐθέως οἱ δυνάμεις τῆς Χεζμπολλὰχ στὸν πλευρό της. Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχὴ ἔχει ἀλλάξει ριζικὰ καὶ ἔρχεται μᾶλλον ἀμοιβαῖος συμβιβασμὸς μεταξύ των.