ΔΕΘ, ἀποδοκιμασία τοῦ τέως πρωθυπουργοῦ

Τὰ πρωτόγνωρα φαινόμενα πολλαπλασιάζονται στὴν προεκλογικὴ περίοδο, ὅπως ἡ χθεσινὴ ἀποδοκιμασία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν ΔΕΘ ἀπὸ συζύγους καὶ ἀδελφὲς ἐργζομένων στὶς Σκουριές∙ οἱ ἀστυνομικοὶ ἀπομάκρυναν τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ οἱ φωνές τους ἀκούγονταν μέχρι τὸν τέως πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος δὲν αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μαζί τους. Τὸ πολιτικὸ γεγονὸς εἶναι τὸ κύριο θέμα, ἀποδοκιμάζεται καὶ μάλιστα ἔντονα πρωθυπουργὸς ὀκτὼ μῆνες μετὰ τὴν μεγάλη νίκη του∙ τὸ ὀργανωτικὸ εἶναι τὸ δεύτερο, κανεὶς δὲν γνώριζε γιὰ τὶς μετακινήσεις τῶν διαμαρτυρομένων καὶ δὲν προειδοποίησε. Αὐτὸ μᾶλλον εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πλήρους διαλύσεως τοῦ κομματικοῦ του μηχανισμοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου μὲ τοὺς ἀριστεροὺς πρώην φίλους∙ δὲν διαθέτει οὔτε κἂν προσβάσεις στὶς κρίσιμες ἑστίες ἀναταραχῆς, ὅπως οἱ Σκουριές.