Ἐπίκαιρη κρητικὴ μαντινάδα

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπισκέφθηκε πολὺ διακριτικὰ τὴν Κρήτη, σὲ λίγες κωμοπόλεις καὶ στὰ Χανιά, ἐνῶ ἀπέφυγε τὸ Ἡράκλειο καὶ τὸ Ρέθυμνο∙ οἱ Κρητικοὶ τὸ πληροφορήθηκαν καὶ ἀντέδρασαν ἀναλόγως. Ἔτσι στὸ ἱστορικὸ χωριὸ Ἀνώγεια, πέραν τοῦ ὅτι ἔφθασε μὲ μιάμισυ ὥρα καθυστέρηση, δὲν εἶχαν οὔτε ἐγκατάσταση μικροφωνικὴ οἱ δικοί του, ὁπότε πολλοὶ ἀποχώρησαν, καὶ ὁ ριμαδόρος Γιώργης Μπέρκης ἀπέδωσε τὸ κοινὸ αἴσθημα μὲ τὴν μαντινάδα, «ὅπως καὶ ἡ πρώτη ἅμα χαθεῖ/ ἡ δεύτερη εὐκαιρία,/ χάνεις τὴν πιθανότητα/ νὰ γράψεις ἱστορία!». Ὁ τέως πρωθυπουργὸς τὸ κατάλαβε καὶ τὸν ἔπιασε σύγκρυο∙ ἀλλὰ χειρότερα αἰσθάνθηκε στὴν ὁμιλία του στὴν Καισαριανή, μὲ καναυδὸ ἑκατοντάδες μόνο καὶ πολὺ περισσότερους στὰ γύρω ἑστιατόρια.