Οἰκονομία, πρὸς Μεϊμαράκη

Τὴν στροφή τους πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία δείχνουν οἱ παραγωγικοὶ φορεῖς, ὡς μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ χθὲς οἱ πρόεδροί τους συζήτησαν μὲ τὸν Εὐάγγελο Μεϊμαρὰκη ὅλα σχεδὸν τὰ προβλήματα καὶ ὑπογράμμισαν, μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἑπταμήνου, τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸν τουρισμό, ὅπως τονίσθηκε, θὰ κάναμε θεαματικὸ ἅλμα, ἂν δὲν εἶχε παρεμβληθεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ καταγράφεται καὶ στὰ φύλλα τοῦ οἰκονομικοῦ τύπου ποὺ μέχρι πρόσφατα ὑποστήριζαν φανατικὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐνῶ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπιβεβαιώνει στὸ σύνολό της σχεδὸν τὴν κατάρρευση. Οἱ διαπιστώσεις αὐτὲς ἔχουν ἄμεση ἀντανάκλαση στὴν Κουμουνδούρου, ὅπου οἱ διαφωνίες γιὰ τὰ ψηφοδέλτια ἐκκινοῦν ἀπ’ τὸν φόβο τῆς καταρρεύσεως καὶ ὁ καθένας ἐπιζητεῖ ἐκλόγιμη θέση λόγῳ τῆς λίστας∙ αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν ἀποφυγὴ ἀνακοινώσεως τῆ σειρᾶς τῶν ὀνομάτων στὶς μεγάλες περιφέρειες, ἀναμένοντες τὸν ἀρχηγό!