Κύπριοι χορευτὲς στὴν Πόλη

Στὴν Κωνσταντινούπολη ὀργανώθηκαν χορευτικὲς ἐκδηλώσεις κυπριακῶν συλλόγων, μὲ σκοπὸ τὴν σύσφιγξη τῶν πολιτιστικῶν σχέσεων μὲ τὴν νῆσο∙ τὰ ἑλληνοκυπριακὰ συγκροτήματα ἦταν ἀπ’ τὸ Νεοχῶρι καὶ τὰ τουρκοκυπριακὰ ἀπ’ τὸ γειτονικὸ χωριό. Τὶς ἐκδηλώσεις σὲ κεντρικὴ αἴθουσα τῆς πόλης στήριξε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐνῶ τὴν χορηγία προσέφερε τὸ ΡΙΚ∙ νέοι ἀπ’ τὶς δύο κοινότητες χόρεψαν τοπικούς τους χοροὺς καὶ τραγούδησαν τοπικὰ τραγούδια, ἀλλὰ καὶ σύγχρονα ἑλληνικὰ καὶ τουρκικά. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ Ἑλληνοκυπριακοὶ χορευτικοὶ σύλλογοι ἐπισκεπτονται τὴν Τουρκία, μαζὶ μὲ τουρκοκυπριακούς, καὶ μάλιστα στὴν ἐπέτειο τῶν διωγμῶν κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, πρὶν ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια. Ἡ προσέγγιση τῶν δύο κοινοτήτων γίνεται σταδιακὰ στὰ καθημερινὰ προβλήματα.