Μόναχο, ὑποδοχὴ προσφύγων

Οἱ πρῶτοι πρόσφυγες, μὲ τραῖνα ἀπ’ τὴν Οὐγγαρία, ἔγιναν δεκτοὶ σὲ Μόναχο καὶ Φραγκφούρτη μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες ἀπ’ τὶς τοπικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς συγγενεῖς ἢ φίλους τους ὁμοεθνεῖς τους ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ∙ οἱ σκηνὲς ἦταν ἐντυπωσιακές, μὲ τρόφιμα, λουλούδια, παιχνίδια γιὰ τὰ παιδιὰ ἁπλωμένα στὴν ἀποβάθρα. Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἀναμένει περίπου 800000 πρόσφυγες καὶ ἔχει διαθέσει ἤδη δέκα δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἐγκατάστασή τους στὴν χώρα γιὰ τὶς πρῶτες τους ἀνάγκες∙ ἡ Γερμανία εἶναι ἡ πρώτη χώρα ποὺ ὑποδέχεται καλοπροαίρετα τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ πολλὲς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς τηροῦν ἀρνητικὴ στάση. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀλλάζει τὸ πρόσωπο τῆς χώρας της καὶ στὸ προσφυγικό, ἐμφανίζει τὴν Γερμανία ὡς ἀνοικτὴ κοινωνία.