Κουμουνδούρου, συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὴν Κουμουνδούρου γενικεύονται καὶ μετατρέπονται σὲ κανονικὸ παροπλισμὸ ὅσων πιστεύουν ὅτι ἔχουν ἀδικηθεῖ στὴν λίστα τῶν ὑποψηφίων∙ οἱ ἀλλαγὲς στὴν σειρὰ ἐκλογῆς τῶν βουλευτῶν καὶ ἡ τοποθέτηση τῶν στενῶν φίλων τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ ἐκλόγιμη θέση ἔχουν προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις∙ στὰ κεντρικὰ γραφεῖα οἱ περισσότεροι ἀποχώρησαν, δηλώνοντας ὅτι δὲν μετέχουν τοῦ προεκλογικοῦ ἀγῶνος, καὶ αὐτοὶ εἶναι πέραν ὅσων ἐγκατέλειψαν τὸ σκάφος ἀπὸ μέρες καὶ ἔχουν πάει στὴν Λαϊκὴ Ἑνότητα, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν μεγάλη πλειοψηφία. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα∙ μίλησε ὁ πρόεδρος στὴν Κοζάνη, ὅπου τοῦ ἔφυγαν οἱ δύο βουλευτές, ἐνώπιον μιάμισυ ἑκατοντάδος ἀνθρώπων, καὶ πῆγε νὰ ἐνισχύσει τὸ φρόνημά τους. Τοὺς ἄφησε ὅμως καταπτοημένους.