Ἄντληση κοινοτικῶν πόρων

Στὴν ταχεῖα ἄντληση τῶν κοινοτικῶν πόρων, μετὰ τὴν ἐσκεμμένη καθυστέρηση στὴν ἀπορρόφησή τους τὸ περασμένο ὀκτάμηνο, ἐναπόκεινται οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάκαμψη καὶ τὴν γρήγορη ἐπαναλειτουργία τῶν τραπεζῶν∙ ἤδη ὁ Νίκος Χριστοδουλάκης προχώρησε στὶς πρῶτες ἐνέργειες, ὅπως τὸ αἴτημα γιὰ ἑξάμηνη παράταση τῆς ἐξαντλήσεως ἐγκρίσεως τῶν ΕΣΠΑ, μετὰ τὴν λήξη τους στὸ τέλος Δεκεμβρίου. Τὰ κονδύλια εἶναι πάρα πολλά, 35 δις εὐρὼ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, 45 περίπου τὰ ΕΣΠΑ καὶ καμμιὰ δεκαριὰ τὰ ἀγροτικὰ καὶ ἄλλα ποσά∙ οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι εὔκολη ἡ ἀπορρόφηση δέκα δις καὶ ἄλλων δέκα γιὰ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν. Ἐὰν τὰ κονδύλια αὐτὰ πέσουν στὴν ἀγορά, θὰ προκαλέσουν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος καὶ σταδιακὴ ἐπιστροφὴ τῶν καταθέσεων ἀπ’ τὰ μαξιλάρια.