Ὑπερπολυτελῆ τὰ σακκάκια

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει συνηθίσει στὰ ὑπεροπολυτελῆ σακκάκια στὶς ἐμφανίσεις του∙ ἔτσι μετὰ τὸν πανάκριβο ἀγγλικὸ τῶν 1000 εὐρώ ποὺ φοροῦσε στὸ Αἰγάλεω, στὴν Θεσσαλονίκη ἐμφανίσθηκε μὲ ἰταλικὸ μοντέλο ἴδιας τιμῆς, καὶ ὅταν ὁ ὑφυπουργός του τοῦ εἶπε, ὅτι εἶναι ὡραῖο ἀπάντησε, «εἶναι ἰταλικό, πιάσε νὰ δεῖς!» Ἀποδεικνύεται ὅτι ἀπήλαυσε κανονικά τὴν ἐξουσία∙ φυσικά, δὲν ἔχουμε στοιχεῖα γιὰ κατάχρησή της, ἀλλὰ δὲν χρειαζόταν μᾶλλον, διότι εἶχαν φροντίσει ὁ πατέρας του καὶ ὁ θεῖος του μὲ τὸ μιστρὶ τοῦ Παττακοῦ. Ἡ νοοτροπία δείχνει τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρώπου∙ μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν πλήρη ἐξαθλίωση καὶ ἐξ αἰτίας τους, μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, ὁ πρωθυπουργὸς ἀσχολεῖται μὲ ὑπερπολυτελῆ ροῦχα.