Μυτιλήνη, ἀπόλυτο ἀδιέξοδο

Σὲ ἀπόλυτο ἀδιέξοδο ἔχει ὁδηγηθεῖ ἡ κατάσταση στὴν Μυτιλήνη, καθὼς οἱ πρόσφυγες ὑπερβαίνουν τὶς 20000 καὶ οἱ ἀρχὲς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουν∙ οἱ συγκρούσεις μεταξύ τους καὶ μὲ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις εἶναι συνεχεῖς. Οἱ ἄνδρες τους ἔχουν φθάσει στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλέγξουν τόσο κόσμο μερικὲς ἑκατοντάδες ἀστυνομικοὶ καὶ λιμενικοί∙ ἡ ἀποστολὴ ἐνισχύσεων γίνεται, ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀφήσει τὸ κράτος χωρὶς πόρους, καὶ Λιμενικὸ καὶ Ἀστυνομία δὲν ἔχουν χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τους, ἐνῶ δὲν εἶχαν συστήσει καὶ τὶς ἀπαραίτητες ἀρχὲς γιὰ τὴν εἴσπραξη τῶν κοινοτικῶν ἐνισχύσεων, ἀλλὰ καὶ τὰ μισὰ περίπου σκάφη τοῦ Λιμενικοῦ τὰ ἄφησαν παροπλισμένα.